Valpkullar på gång

  

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

 
 
 

Kullar efter svenskregistrerade föräldrar  (info finns här)

 

 

 

 

Kullar efter utländsk registrerade föräldrar (info om parning med utlandsägd hanhund respektive insemination med importerad sperma finns här)

 


 

Planerade kullar skickas till SWKK´s avelsråd, Efter inte mindre än 12v. tas annonsen bort om den inte förnyas av uppfödaren.

Susanne Gustafsson, sussigustafsson1@gmail.com  tel. 0174-12106.