Så här blir man medlem                 

Klubbens adress: Svenska Working Kelpie Klubben, c/o Bitte Haag, Gunnarsby Nolgården, 665 91 Kil

Adressändringar o dyl görs hos kassören Monica Aronius på monica@hillringsberg.se

Organisationsnr. 817605-9635                                                                  

Medlemskap, som medlem i Svenska Working Kelpie Klubben får du ,

  • delta med din hund på SWKK´s tävlingar.
  •  medlemstidningen "Working Kelpie" som utkommer fyra ggr per år.
  • delta på kurser, träffar och föreläsningar anordnade av SWKK.
  • du kan vända dej till "kontaktpersoner" för råd och hjälp med din hund.

För att bli medlem i SWKK betalar du in medlemsavgiften på SWKK´s
plusgiro 68 24 86-6 eller bankgiro 485-8577.

Skriv på insättningen ditt namn, adress, tel,nr och gärna e-mailadress.

 

Helbetalande medlem 250:- Familjemedlem 50:-

Klubbens stadgar  

                                                                                               

För medlemskap från övriga Nordiska länder tillkommer 75:- för
extra kostnader, Helbetalande 325:-   

Vimmerby sparbank, Vimmerby, Sweden                                                                                                                                  

IBAN kontonummer SE:87 8000 0840 1200 3567 9901 BIC/SWIFT:SWEDSESS