På denna sida informerar vi om klubbens årsmöte samt lägger ut ut kallelser, dagordningar, verksamhetsberättelser, valberedningens förslag samt revisionsberättelse.

 

Årsmöte 2019

Med bla. utdelning av
vandringspriser och
utmärkelser för år 2018 

Årsmöteshandlingar
Dagordning 2019, Verksamhetsberättelse, Verksamhetsplan, Resultatrapport, BalansrapportValberedningens förslag och Rambudget för 2019

Årsmötesprotokoll

Årsmöte 2018

Med bla. utdelning av
vandringspriser och
utmärkelser för år 2017  

 

Årsmöteshandlingar

Dagordning 2018  Versamhetsberättelse, verksamhetsplan, Resultatrapport, balansrapport och budget för 2018, SWKK stadgeförslag, Nytt valberdedningens förslag på grund av tragiska omständigheter

Årsmötesprotokoll

Årsmöte 2017

Med bla. utdelning av
vandringspriser och
utmärkelser för år 2016  

Årsmöteshandlingar

Dagordning 2017 
Versamhetsberättelse, verksamhetsplan, Resultatrapport, balansrapport och budget för 2017

Årsmötesprotokoll

 

Årsmöte 2016

Med bla. utdelning av
vandringspriser och
utmärkelser för år 2015   

Årsmöteshandlingar
Dagordning 2016
Versamhetsberättelse, verksamhetsplan, Resultatrapport, balansrapport och budget för 2016

Årsmötesprotokoll

Årsmöte 2015
Med bla. utdelning av
vandringspriser och
utmärkelser för år 2014        

Årsmöteshandlingar
Dagordning 2015
Verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning 2014 finns i medlemstidningen, Rättad resultatredovisning 2014,  verksamhetsplan och budget för 2015
Motioner 1-10

Årsmötesprotokoll

 

Årsmöte 2014
Med bla. utdelning av
vandringspriser och
utmärkelser för år 2013
Årsmöteshandlingar
Dagordning 2014
Verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning 2013, verksamhetsplan och budget för 2014
Årsmötesprotokoll

 

Årsmöte 2013
Med bla. utdelning av
vandringspriser och
utmärkelser för år 2012
Årsmöteshandlingar
Dagordning 2013
Verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning 2012, verksamhetsplan och budget för 2013 
Årsmötesprotokoll

 

Årsmöte 2012
Med bla. utdelning av
vandringspriser och
utmärkelser för år 2011

Årsmöteshandlingar
Dagordning 2012
Verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning 2011, verksamhetsplan och budget för 2012
Årsmötesprotokoll

 

Årsmöte 2011
Med bla. utdelning av
vandringspriser och
utmärkelser för år 2010

Årsmöteshandlingar
Dagordning 2011
Verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning 2010, verksamhetsplan och budget för 2011
Årsmötesprotokoll

 

Årsmöte 2010
Med bla. utdelning av
vandringspriser och
utmärkelser för år 2009

Årsmöteshandlingar

Årsmötesprotokoll

 

Årsmöte 2009
Med bla. utdelning av
vandringspriser och
utmärkelser för år 2008

Årsmöteshandlingar


Årsmötesprotokoll