Här nedan hittar du Working Kelpie klubbens styrelserapporter

2016

Styrelserapport mars 2016

 

2015
Styrelserapport januari 2015 
Styrelserapport april 2015
Styrelserapport november 2015

2014

Styrelsemöte 2014-01-19

Styrelsen har beslutat att från och med årsmötet 2014-03-16 lämna rapporter från styrelsemöten och styrelsens arbete i en mer lättsmält form än de formella protokollen. Vid genomgången av klubbens verksamhet i direkt anslutning till årsmötet diskuterades detta förfarande, där deltagarna samtyckte till denna ändring.

Rapporter från styrelsen hittar ni nedan

Styrelserapport 2014-06-13

Styrelserapport 2014-10-16

2013
Styrelsemöte 2013-01-09
Styrelsemöte 2013-03-19 konstituerande
Styrelsemöte 2013-04-09
Styrelsemöte 2013-05-21
Styrelsemöte 2013-07-17
Styrelsemöte 2013-08-03

Styrelsemöte 2013-09-09
Styrelsemöte 2013-10-22

Styrelsemöte 2013-11-19

2012
Styrelsemöte 2012-01-15
Styrelsemöte 2012-03-18 konstituerande
Styrelsemöte 2012-04-03
Styrelsemöte 2012-06-27
Styrelsemöte 2012-08-03
Styrelsemöte 2012-09-27
Styrelsemöte 2012-11-28

2011
Styrelsemöte 2011-01-11
Styrelsemöte 2011-03-20 konstituerande
Styrelsemöte 2011-04-05
Styrelsemöte 2011-06-21
Styrelsemöte 2011-07-24
Styrelsemöte 2011-09-18
Styrelsemöte 2011-11-19 och 20

2010
Styrelsemöte 2010-01-10
Styrelsemöte 2010-03-14 konstituerande
Styrelsemöte 2010-04-06
Styrelsemöte 2010-06-07
Styrelsemöte 2010-07-19
Styrelsemöte 2010-10-04
Styrelsemöte 2010-11-20 och 21